Onze Daden

Wat heeft de Maastrichtse Volkspartij bereikt:

 • WMO inkomensgrens teruggedraaid

Door ons verzoek aan de Kroon is het raadsbesluit van de toegepaste inkomensgrens bij de WMO voorzieningen teruggedraaid en hebben ruim 2000 mensen hun voorziening teruggekregen.

 • Gratis parkeren gehandicapten

Door ons initiatiefvoorstel mogen gehandicapten gratis 3 uur parkeren door heel Maastricht op plaatsen waar parkeermeters staan.

 • Toegankelijkheid openbare ruimten en gebouwen

Door onze motie zijn alle openbare gebouwen in Maastricht toegankelijk. Daarnaast hebben wij het initiatief genomen om een Maastrichtse toegankelijkheidsgids te realiseren, die regelmatig evalueert welke gebouwen, restaurants, winkels, etc. toegankelijk zijn.

 • Pc project voor minima

(alleenstaande) volwassenen met of zonder kinderen, die afhankelijk zijn van een minimum inkomen en geen pc kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor een pc van de gemeente.

 • Kwijtscheiding gemeentelijke belastingen kleine ondernemers

Door onze motie kunnen kleine ondernemers ook kwijtschelding krijgen voor gemeente.

 • Verbetering Bassin

Door onze ex artikel 39 vragen en door inzet van het buurtplatform is er een actieplan opgesteld ter verbetering van het bassin op het gebied van bereikbaarheid, onderhoud en ondernemersklimaat.

 • Protest bezuinigingen WMO en PGB

Door het organiseren van een protestmars tegen de bezuinigingen op WMO en PGB, kon de doelgroep zelf een harde vuist maken tegen de bezuinigingen en van zich laten horen.

 • Bezwaarschrift WMO

Al jaren bieden wij gratis hulp aan bij het invullen van een WMO bezwaarschrift.

Wat heeft de Maastrichtse Volkspartij ondersteund:

 • Maatschappelijke opvang

Gepleit voor kleinschalige Domus -opvang naast de bestaande crisisopvang. Ingezet om openingstijden dagopvang en nachtopvang aan elkaar te koppelen, zodat daklozen niet onnodig lang in de kou moeten staan.

 • Tarieven Geusseltbad

Mede door onze inzet zijn de tarieven van het Geusseltbad laagdrempelig en sociaal geworden. De toegankelijkheid is aan de kaak gesteld en is inmiddels verbeterd. De tarieven voor gehandicapten en chronisch zieken is nog altijd onderwerp van discussie.

Wat zijn de lopende zaken van de Maastrichtse Volkspartij:

 • WMO herindicatie

Inmiddels is er een tweede verzoek aan de kroon ingediend inzake de WMO herindicatie die de gemeente nu hanteert en naar onze mening onterecht is.

 • Tarieven therapeutisch zwemmen voor gehandicapten/chronisch zieken

Wij streven erna een compensatie therapeutisch zwemmen voor minima via uitbreiding declaratieregeling te verwezenlijken.

 • Dependance dierenasiel

Door middel van ex artikel 39 vragen streven wij ernaar een depandance in Maastricht te houden ten behoeve van het welzijn van dieren die hiermee gemoeid zijn.

 • Kunstgrasveld MVV

Het Geusseltstadion dient multifunctioneel te zijn. Daartoe is een kunstgrasveld nodig, dan kunnen meer activiteiten plaatsvinden en kunnen ook andere organisaties er gebruik van maken.

 • Sluiting City Centrum

Door onze ex artikel 39 vragen en andere oproepen binnen de politiek proberen wij ons hard te maken voor de vele vrijwilligersorganisaties die het centrum moesten verlaten, met alle gevolgen van dien.

 • Huisvesting voor Verkennersband

Verkennersland moet verhuizen, door onze inzet hebben zij inmiddels alternatieve huisvestiging gekregen. Een definitieve huisvestiging moet er nog komen.

 • Handhaven/uitbreiden parkeerplaatsen voor gehandicapten

In Wyck en waar mogelijk extra grote invalidenparkeerplaatsen creëren

Waar was de Maastrichtse Volkspartij op tegen:

 • Wij hebben tegen de uitbreiding Koopzondagen gestemd
 • Wij hebben tegen de komst van windmolens gestemd
 • Wij hebben tegen het sluiten van het dierenasiel gestemd