Directe Hulp

Wij staan voor

Bestrijden van armoede in Maastricht.
Werk- en leerplekken creëren.
Versterken van de positie senioren.
Opkomen voor gehandicapten en chronisch zieken.
Een veilig en leefbare omgeving voor jong en oud.
Ondersteunen ondernemers door te kijken wat wel kan !
Creatieve en slimme besteding van gemeenschapsgeld.
Behouden van een dependance voor dierenopvang.
Jongeren en studenten actief betrekken bij hun leefomgeving.
Bevorderen van cultuur en sport.

Directe Hulp

Heeft u hulp nodig?

De Maastrichtse Volkpartij staat bekend om haar hulp wanneerhet gaat over:

• Indienen bezwaarschriften WMO
• Doeltreffende hulp in uw persoonlijke situatie
• Directe verwijzingen naar het juiste adres
• Persoonlijke begeleiding om tot een oplossing te komen

Heeft u hulp nodig, neem gerust contact met ons op.
E-mail : info@maastrichtsevolkspartij.nl