Contact

Wij Staan Voor

Bestrijden van armoede in Maastricht.
Werk- en leerplekken creëren.
Versterken van de positie senioren.
Opkomen voor gehandicapten en chronisch zieken.
Een veilig en leefbare omgeving voor jong en oud.
Ondersteunen ondernemers door te kijken wat bel kan!
Creatieve en slimme besteding van gemeenschapsgeld.
Behouden van een dependance dierenopvang.
Jongeren en studenten actief betrekken leefomgeving.
Bevorderen van cultuur en sport.

Contact

Wij vinden het belangrijk om het contact met mensen die wij vertegenwoordig in de gemeenteraads-commisie in stand te houden.
Ons lijntje met het werkveld willen wij kort houden;
dus schroom niet om contact met ons op te nemen als u onze overwegingen en standpunten wilt meegeven. Dit kan door op deze site uw mening te ventileren of actief mee te doen in de discussie op het forum, maar ook door een persoonlijk gesprek. Wilt u ons bereiken, dan kan dat van maandag t/m vrijdag via het secretariaat.

info@maastrichtsevolkspartij.nl