Burgemeester

Onderwerp: PERSBERICHT: Raadsfracties vragen inbreng burgers over nieuwe burgemeester

18 december 2014
Persbericht namens alles Maastrichtse raadsfracties

Raadsfracties vragen inbreng burgers over nieuwe burgemeester

Waar moet de nieuwe burgemeester van Maastricht aan voldoen? Dat is de centrale vraag die alle Maastrichtse gemeenteraadsfracties hebben gesteld aan de inwoners van Maastricht. De komende drie weken – tot 5 januari 2015 – kunnen burgers via de websites van alle elf Maastrichtse raadspartijen laten weten wat er volgens hun in de profielschets voor de nieuwe burgemeester moet komen te staan.
 
“We willen graag horen van de bevolking hoe ze erover denken, maar tegelijkertijd ook de vaart in het proces houden”, aldus de fractievoorzitters van de Maastrichtse gemeenteraad. “De gemeenteraad wil graag voor de zomervakantie een nieuwe burgemeester kunnen laten benoemen, omdat dat in het belang is van de stad. Dat betekent dat er in januari 2015 al profielschets moet worden vastgesteld. Daarna kan de echte sollicitatieprocedure pas van start.”
 
Op de sites van de partijen is ook de vorige profielschets terug te vinden, die in 2010 werd gebruikt bij de benoeming van burgemeester Hoes. De fractievoorzitters: “Het kan best zijn dat mensen die profielschets goed genoeg vinden, maar dat signaal horen we ook graag, net zo goed als dat we willen horen wat er anders of beter kan. We willen de mensen ook vragen hun inbreng aan zo veel mogelijk partijen door te geven, zodat alle partijen een goed beeld krijgen van wat de stad ervan vindt.”
 
Na de vaststelling van de profielschets, wordt er een vertrouwenscommissie aangesteld. Die vertrouwenscommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van gemeenteraadsleden die gesprekken gaan voeren met de kandidaten die hebben gesolliciteerd bij de Gouverneur van de provincie. Aan het eind van het proces kiest de gemeenteraad een voorkeurskandidaat, die daarna door de Koning wordt benoemd. Die procedure gaat naar verwachting een half jaar duren.