Archief 2014

Wij staan voor

Bestrijden van armoede in Maastricht.
Werk- en leerplekken creëren.
Versterken van de positie senioren.
Opkomen voor gehandicapten en chronisch zieken.
Een veilig en leefbare omgeving voor jong en oud.
Ondersteunen ondernemers door te kijken wat bel kan!
Creatieve en slimme besteding van gemeenschapsgeld.
Behouden van een dependance dierenopvang.
Jongeren en studenten actief betrekken leefomgeving.
Bevorderen van cultuur en sport.

Archief

De kiezer heeft gesproken
– 21 maart 2014
Verdwijning D’Artagnan “kunstproject”
– 5 maart 2014
Losloopgebied St. Pietersberg
– 5 maart 2014
Problematiek vn het Bassin.
– 6 februari 2014
Art. 39 vragen RvO inzake sluiting Pathe bioscoop
– 1 februari 2014
Art. 39 vragen RvO inzake jurisprudentie/kosten Bibob
– 29 januari 2014
Bouw nieuwe sporthal Geusselt
– 17 januari 2014
Betreft betaling: bouwvakkers A2 tunnel
– 2 januari 2014