Archief 2013

Wij staan voor

Bestrijden van armoede in Maastricht.
Werk- en leerplekken creëren.
Versterken van de positie senioren.
Opkomen voor gehandicapten en chronisch zieken.
Een veilig en leefbare omgeving voor jong en oud.
Ondersteunen ondernemers door te kijken wat bel kan!
Creatieve en slimme besteding van gemeenschapsgeld.
Behouden van een dependance dierenopvang.
Jongeren en studenten actief betrekken leefomgeving.
Bevorderen van cultuur en sport.

Archief

Art.39 vragen uitbuiting werknemers A2-tunnel
– 5 oktober 2013
Aanbieden petitie Minckelers, stadhuis
– 8 oktober 2013
Motie dierenwelzijn-opvang
– Petitie Minckelers
Aanscherping onderzoek naar WMO
– De Limburger 7-10-2013
Project ouderen online
Aan de voorzitter en leden van het Presidium
– 18 oktober 2013. ivm Minckelers
Geen discussie vlam Minckelers
– De Limburger, 19 oktober 2013
Betreft: defecte lift voetgangersbrug.
– 19 oktober 2013
Wordt de vlam steekvlam?
– 22 oktober 2013
Brief: betreft overlast Helmstraat
– 26 oktober 2013
Onze Daden
Presentatie Programma Maastrichtse Volkspartij
– 2 november 2013