Archief 2012

Wij staan voor

Bestrijden van armoede in Maastricht.
Werk- en leerplekken creëren.
Versterken van de positie senioren.
Opkomen voor gehandicapten en chronisch zieken.
Een veilig en leefbare omgeving voor jong en oud.
Ondersteunen ondernemers door te kijken wat bel kan!
Creatieve en slimme besteding van gemeenschapsgeld.
Behouden van een dependance dierenopvang.
Jongeren en studenten actief betrekken leefomgeving.
Bevorderen van cultuur en sport.

Archief

Motie kerncentrale
centrale Thiange
Antwoord ontvangen
Staatssecretaris WMO
Pas tarieven zwembad aan
Maastricht dichtbij
CVP had gelijk WMO kwestie
Maastricht Dichtbij
Klachten ondernemers
promotiestands Markt/Boschstraat
Presentatie Hans van der Knujf
Per Saldo
Interview Jan Hoen
L1 radio 21-06-2012
Declaraties raadslid Jan Hoen
Maastricht Aktueel
Brief noodzakelijke hulpverlening
29 juni 2012
Art. 39 vragen City centrum
17 juli 2012
Oproep inzake criteria clubpas
23 juli 2012
Opinie/Column
6 augustus 2012
Problematiek Pottenberg
Verontrustende berichten vanuit de wijk
Brandbrief Volleybalvereniging
art. 39 vragen RvO Jokers VC.
Toegankelijkheid Bruis
Art. 39 vragen 12 september 2012
Ontslagen City Centrum
art. 39 vragen RvO
Kunstgras Geusselt
Motie van het CVP