Archief 2010

Wij staan voor

Bestrijden van armoede in Maastricht.
Werk- en leerplekken creëren.
Versterken van de positie senioren.
Opkomen voor gehandicapten en chronisch zieken.
Een veilig en leefbare omgeving voor jong en oud.
Ondersteunen ondernemers door te kijken wat bel kan!
Creatieve en slimme besteding van gemeenschapsgeld.
Behouden van een dependance dierenopvang.
Jongeren en studenten actief betrekken leefomgeving.
Bevorderen van cultuur en sport.

Archief

Deze gegevens zijn verloren gegaan
Winterland
Maastricht als kerststad
art.37 vragen Rvo
inzake meldkamer politie
Terug in de tijd
De Limburger 25-01-2010
Verklaring aan de Raad
der gemeente Maastricht
het BING rapport
Maastricht 8 januari 2010
Inzake schrijven aankoop prive
art.37 vraag A2
CG-raad
Chronisch zieken en gehandicapten
Wum, klop dich mer ein eike
Mestreechter Geis
parkeerproblemen Kastanjelaan
art.37. vraag december 2009
Postkantoor moet blijven
Evenementen in keurslijf geperst
betoog burgerraadslid Mia Dircke
Met-fien-belump
evenementenregeling
Verhoging Leges
Horeca ondernemingen
Klapperproject
voor ouderen
Schieten op sprookjesboekje
De Limburger 22-10-2009
Vragen n.a.v. uitzending Nova
19 oktober 2009
Maastricht moet je horen
Jan Hoen
Hoogste leges Horeca
De Limburger 8 oktober 2009
Rekwisieten politieserie
Maastricht Actueel
Column
De Ster week 40
Amendement
tweerichtingsfietsverkeer
Er is nog veel te doen
verkiezing 2010
Art.37 vraag
activerende begeleiding
Hollender in Maastricht
Nelleke Barning Pvda
Hoezo niets weten
hoezo uit de lucht gevallen
Winterland CVP / VVD
De Limburger 27 juli 2009
Buurtplatforms
niet agenda bepalen
Art. 37 vraag
Campus
Campus
De Limburger 13-08-2009
Interview
Maastricht moet je horen.
De Knoevel
Opbrengst Kazjematte
Doe Gewoon
Retificatie De Ster
Manjefiek Malberg
art.37 vragen 10-09-09
Openbrief B&W;
14 september 2009
Verkiezingen 2010 film
waar staan we voor