Archief 2009

Wij staan voor

Bestrijden van armoede in Maastricht.
Werk- en leerplekken creëren.
Versterken van de positie senioren.
Opkomen voor gehandicapten en chronisch zieken.
Een veilig en leefbare omgeving voor jong en oud.
Ondersteunen ondernemers door te kijken wat bel kan!
Creatieve en slimme besteding van gemeenschapsgeld.
Behouden van een dependance dierenopvang.
Jongeren en studenten actief betrekken leefomgeving.
Bevorderen van cultuur en sport.

Archief

Deze gegevens zijn verloren gegaan
Art.37 vraag RVO
Koopzondag
Art. 37 vraag
24-uurs opvang
Gewelddadig gedrag
Armoedeplan
Parkeerterrein
Huiselijk geweld
Skatebaan
Martinushuis
Art.37 Sahot
Horeca Nota
Toegankelijkheid
Kunstwerken
Reorganisatie
ID-Banen
Exploiteren van hotels
AZM
Casus aanpak
Kunstwerken
Schoolzwemmen
Traject 02
Art. 37 vragen 2009
inzake huisvesting IVOO