Archief 2006

Wij staan voor

Bestrijden van armoede in Maastricht.
Werk- en leerplekken creëren.
Versterken van de positie senioren.
Opkomen voor gehandicapten en chronisch zieken.
Een veilig en leefbare omgeving voor jong en oud.
Ondersteunen ondernemers door te kijken wat bel kan!
Creatieve en slimme besteding van gemeenschapsgeld.
Behouden van een dependance dierenopvang.
Jongeren en studenten actief betrekken leefomgeving.
Bevorderen van cultuur en sport.

Archief

Deze gegevens zijn verloren gegaan

– Herinrichting MarktArgus buurtplatform
– WC beugels horeca
– Vergrijzing
– PC project minima
– Rolstoelen
– Motie terminale patient
– PatstellingInterpellatie
– 1.Interpellatie
– 2.Ringband minima
– Zwerfjongeren
– 2.Eenmalige uitkering
– WWBPGM gehandicaptenOV-AS
– MarktParkeerterrein Cabergerweg
– Computer initiatief
– Lampionaktie
– Ondernemen buurt
– 1.Ondernemen buurt
– 2.Art.37 RvO vragen
– Speeltuinen
– Lokalen te kort
– Huishoudelijk geweld
– Centrum management
– Jongeren voorziening
– Vragen Xonar
– WVG gelden
– Visie speelruimteJan Batistschool
– Bogaardenstraat
– Klokken
– Schoolgebouw
– Parkeren
– Kaderbrief 2006
– Raadslid